Ligetszépe Óvoda

 

ELÉRHETŐSÉGEK:

Cím: 4621 FÉNYESLITKE, Kossuth u. 94.
Tel.: 45 / 447-300
Fenntartó: Fényeslitke Község Önkormányzata
Az óvoda vezetője: Szabó Attiláné


Óvodapedagógusok:

Szabó Attiláné
Lippai Emilné
Dr. Ténai Sándorné
Mártháné Hajdu Éva
Takács Istvánné
Kántor Adrienn

Dajkák:

Mártha Kálmánné
Bogdán Györgyné
Takács Emília

Óvodánk Fényeslitke község központjában helyezkedik el. 1990-ben épült, tetőtér beépítéses, négy csoportos, játszó udvarral körbevett intézmény. 2007 szeptemberétől három csoporttal működünk 89 fős gyermeklétszámmal.


Óvodánk 2001-ben vette fel a Ligetszépe Óvoda nevet, mely elsősorban programunk szellemiségéhez, másodsorban pedig a helyhez való kötődésünket fejezi ki. Az óvoda teljes felújítása, korszerűsítése megtörtént. 2009-ben külső szigetelésre valamint a nyílászárók cseréjére, míg 2011-ben a vizesblokkok teljes felújítására került sor.


Nevelőmunkánkat a közösség által kidolgozott „A külső világ tevékeny megismerésére épülő, személyiségfejlesztő program” szerint végezzük. A különböző nevelési területeket e köré csoportosítva, komplexen valósítjuk meg.


Nevelőtestületünk gyermekközpontú szemlélete szeretetteljes, családias, esztétikailag is igényes óvodai légkör biztosítására, a gyermekek és szülők esztétikai ízlésének fejlesztésére törekszik. Óvodásaink eltérő szociokulturális  környezetből, más-más családi háttérrel érkeznek. A hátrányos helyzetű gyerekek külön törődést, differenciált bánásmódot igényelnek és ehhez  megfelelő mennyiségű fejlesztő eszközök, játékok szükségesek. Fontosnak tartjuk ezek folyamatos beszerzését, és készítését. A hátránykompenzálás érdekében tudatos, tervszerű családismeretre törekszünk, ill. a gyermekek tevékenységeihez szükséges támogató környezet kialakítására. Ezt a tetőtérben található jól felszerelt tornaterem és a nevelési céljaink megvalósítását segítő helyiségek is biztosítják.


Környezetünket tudatosan, folyamatosan formáltuk olyanná, melyben a természet szépségét, sokszínűségét bemutathatjuk gyermekeinknek, és környezetük szeretetére, megóvására nevelhetjük őket. Feladatunk folyamatosan ápolni, gondozni életterünket, mely lehetőséget ad a tevékenységek változatos formában történő megvalósítására.
Zöld övezeti adottságú udvarunk, előkertek, élőhelyek szerint telepített lombhullató, örökzöld, cserjés, gyümölcsös területek lehetőséget adnak konyhakerti munkálkodásra, gyümölcsszedésre, virágosításra, faültetésre, komposztálásra.


Az udvar a mozgásos tevékenységek megvalósítását is szolgálja. Jól kihasználható a „hancúrozó domb” az évszakok adta lehetőségekkel, gurulásra, csúszkálásra, szánkózásra. Az udvari játékeszközöket folyamatosan próbáljuk korszerűsíteni, bővíteni.


Udvarunkon túl, településünk nevezetes természeti értékeit is igyekszünk a gyermekekkel megismertetni. A szülők bevonásával meghívásra a csoportok részt vesznek almaszedésen, lekvár főzésen, szüretelésen, szőlőpréselésen. Közösen gyűjtögetünk az egészséges táplálkozás biztosításához gyümölcsöket, zöldségféléket, a természet apró „kincseit”, madáreleséget a téli madárvédelemhez, újrahasznosítható anyagokat (elemeket, flakonokat).


Valljuk, hogy ebben a korban lehet a környezetvédelem alapjait legjobban lerakni. Rendszerességgel és folyamatosan végzett kirándulásokkal lehet igazán a természet megismerésére, megszerettetésére nevelni és egy másfajta gondolkodásmódot kialakítani gyermekeinkben. Megalapozni a környezetre figyelő magatartásformát, olyan ismereteket szerezni, ami a mindennapi életben, szűkebb környezetünkben nem figyelhető meg.


Óvodai alapítványunkról a Civil Élet menüpontban olvashat!

Elérhetőségeink

Fényeslitke Község Önkormányzata

4621 Fényeslitke, Kossuth u. 96. Tel.: 45 / 447 - 011, Fax: 45 / 547 - 011, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.