Felkészülés a szabadtéri tüzek megelőzésére

Az időjárás javulásával és a közeledő tavaszi munkálatok miatt az erdő- és vegetációs tüzek szempontjából a legveszélyesebb időszak következik. Ilyenkor Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik tűz. A szabadtéri tűzesetek legtöbbször emberi gondatlanságra vezethetőek vissza. Ezek a tüzek jelentős természeti károkat okoznak, sok esetben az előző évből megmaradt elgazosodott növényzet felszámolása érdekében a terület gazdája szándékosan gyújt tüzet, amely neki nem okoz kárt, azonban a tűzoltóságtól nagy erőfeszítést igényel, és jelentős többletköltséget okoz.


A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

Kiállítás

Kiállítás

Sajtóközlemény

Széchenyi 2020 - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Uerópai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSUL MEG A „FÉNYESLITKE ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE" CÍMŰ PROJEKT

Az Európai Unió 149.162.594,- Ft összegű Európai Uniós támogatást biztosít „Fényeslitke Önkormányzata középületeinek energetikai fejlesztése" című projektre. A beruházás keretében 5 db. középület külső szigetelése, valamint korszerű energiatakarékos nyílászárók beépítésére kerül sor.

Fényeslitke Község Önkormányzata (mint kedvezményezett) az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú KEOP-5.7.0/15-2015-100 azonosító számú pályázat keretében lehetőséget kapott az önkormányzat tulajdonában lévő 5 db. középület energetikai fejlesztésére.

A projekt teljes költsége: 149.162.594,- Ft. Támogatási intenzitása: 100 %

A tervezett fejlesztés 5 db. középület külső szigetelésére, valamint korszerű energiatakarékos nyílászárók beépítésére vonatkozik. Ezek az általános iskola épülete, a községi étkezde, a művelődési ház, a Községháza épülete és a szociális szolgáltató épülete.

A támogatás célja, a Környezet és Energia Operatív Program által megfogalmazott célokhoz igazodva „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”.

A beruházás célja olyan épületenergetikai fejlesztés, amely csökkenti az épületekre fordítandó energia felhasználásának mértékét, ezáltal nem kis mértékben csökkentve az önkormányzat kiadásait, továbbá csökkenti a környezetre nehezedő terhelést is.

A beruházás legfontosabb indoka a középületek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása.

Kapcsolat: Mártha Mihály Tibor
Név/cím: Fényeslitke Község Önkormányzata/ 4621 Fényeslitke, Kossuth u. 96.
Telefon/fax: +36-45/447-011
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEIN

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-4.10.0/N/14-2014-0013 azonosítószámú pályázata keretében 18 114 289 forint támogatás segítette annak a projektnek az eredményes megvalósulását, mely során Fényeslitke Község Önkormányzat épületein „fotovoltaikus” rendszer épült ki.

 

 

 

A KEOP-2012-4.10.0/N konstrukcióban kiírt pályázat kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – „a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése. Kiemelt hangsúlyt fektetve a környezeti szempontok érvényesítésére a gazdasági fejlődésben, melynek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása."

A Fényeslitkei Polgármesteri Hivatal és az Óvoda jelentős energia felhasználással bírt, a fenntartási költségek nagy hányadát tette ki a meglehetősen magas áramfogyasztás. Ennek csökkentésének érdekében Fényeslitke Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be, amely pozitív támogatói döntésben részesült. Az intézmények tetőszerkezetére napelemes rendszert telepíthettek annak érdekében, hogy az intézmények villamos energia fogyasztásának jelentős része már megújuló energián alapuljon a 2015-2016. tanév kezdetére. Az elnyert támogatás pénzügyi fedezetének 100 százalékát biztosítja a Támogató, így a teljes projekt finanszírozása támogatottként valósult meg. A projekt keretében az Óvoda épületén 42 db, a Polgármesteri Hivatal épületén 20 db, a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Kazánház épületére pedig 42 db, összesen 104 db 25 kVA teljesítményű áramtermelő napelem modult helyezett el az épületek tetőszerkezetén. A napelemek által termelt áram fedezi az épületek éves energiafogyasztásának majdnem 93 százalékát, így az folyamatos, tartósan átcsoportosítható megtakarítást eredményez. A beruházásnak köszönhetően az intézmények energiafogyasztásának költségei nagymértékben csökkennek. A projekt környezetvédelmi szempontból is jelentős, mivel a megújuló energiafelhasználás növelésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével jár. A projekt nem titkolt célja az is, hogy példát mutasson a lakosság és az épületeket látogató emberek számára a megújuló energiafelhasználás területén.

Nótaest Fényeslitkén

Elérhetőségeink

Fényeslitke Község Önkormányzata

4621 Fényeslitke, Kossuth u. 96. Tel.: 45 / 447 - 011, Fax: 45 / 547 - 011, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.