TÁJÉKOZTATÓ - Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jévelváltoztak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok.

I. Földhasználati bejelentési kötelezettség

A földhasználóknak már 2000. január 1-je óta be kell jelenteniük a földhivatalok felé az általuk használt földek adatait. A tulajdonos akkor minősül egyben földhasználónak is, ha a tulajdonában lévőföldterület használatát, hasznosítását nem engedte át más részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében).

A bejelentési kötelezettség alól korábban két kivételt engedett a jogszabály:

1. ha a használt terület az ingatlan-nyilvántartásban erdőként van nyilvántartva,
2. ha a földhasználó országos viszonylatban 1 hektár, vagy ennél kisebb területet használ.

Read more: TÁJÉKOZTATÓ - Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Felhívás!

A Kistérségi Szociális Szolgálat Családsegítő Szolgálata tájékoztatja a lakosságot, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény több ponton módosult.

A módosítás értelmében, 2013. január 01. napjától a munkaügyi kirendeltségeknek nem kell felszólítani az álláskeresőket, ha jelentkezési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, s mulasztásukat igazolási kérelemmel nem mentették ki, hanem a kötelezettség elmulasztásának napjától törölni kell a nyilvántartásból. Amennyiben a jelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt kerül sor a törlésre, újbóli nyilvántartásba vételre csak a törléstől számított 60 nap elteltével kerülhet sor.

A nyilvántartásból való törlésről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége tájékoztatja a település Jegyzőjét.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személynek, akit az állami foglalkoztatási szerv a fenti indok alapján törölt az álláskeresők nyilvántartásából.

Fentiekre tekintettel felhívom figyelmüket a Munkaügyi Kirendeltség által megállapított jelentkezési időpontok pontos betartására, annak érdekében, hogy minél kevesebb esetben kerüljön sor a jelentkezési kötelezettség elmulasztása miatti törlésre és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának megszüntetésére.

Szabó Krisztina
Családgondozó

KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
Családsegítő Szolgálata

   

(A FELHÍVÁS megtekintéséhez kattintson a képre!)

HIRDETMÉNY erdőgazdálkodók részére

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Erdőtervezési Osztályának Hirdetménye a Fényeslitkei Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának illetékességi területén található erdőterületek tárgyalásáról.

   

(A HIRDETMÉNY megtekintéséhez kattintson a képre!)

A Hirdetmény elérhető Dokumentumtárunkból is, letöltéséhez kattintson IDE!

Hulladék-közszolgáltatási naptár 2013. - Fényeslitke

 

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Vegyes hulladék
/120 l-es edényzet/

07.

04.

04.

08.

06.

03.

01.

05.

02.

07.

04.

02.

14.

11.

11.

15.

13.

10.

08.

12.

09.

14.

11.

09.

21.

18.

18.

22.

18.

17.

15.

19.

16.

21.

18.

16.

28.

25.

25.

29.

27.

24.

22.

26.

23.

28.

25.

23.

 

 

30.

 

 

 

29.

 

30.

 

 

30.

Szelektív /zsákos/
műanyag, papír

24.

28.

28.

25.

30.

27.

25.

29.

26.

31.

28.

19.

 Megjegyzés:

 Ünnepnapi változások: Húsvét:    2013. április 01. helyett március 30.

                                   Pünkösd: 2013. május 20. helyett május 18.               

A tavaszi és őszi lomtalanításról később értesítjük a Lakosságot!

Adventi meghívó

Fényeslitke Község Önkormányzata nevében tisztelettel hívjuk és várjuk advent közös ünneplésére.

Helyszín:    Községháza parkja
Időpont:    2012. december 16., (vasárnap) 15 órakor
                   2012. december 13., (vasárnap) 12 órakor
                a református istentisztelet és a római katolikus szentmise után

Az egyházaink imádságát követően gyertyagyújtásra kerül sor. Ezután a Községünk adventi koszorúja körül Gyermekeink rövid műsorral, az Önkormányzat önkéntesei süteménnyel, teával és forralt borral várják a kedves ünneplőket.

Készüljünk együtt lélekben a Jézus várásra, a Szeretet ünnepére!

Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm Kedves Családjával egyetemben!

Fényeslitke, 2012. november 29.

Mártha Mihály Tibor sk.
polgármester

Meghívó Télapó váró ünnepségre

Szeretettel meghívjuk

Önt és Kedves Családját Télapó váró ünnepségünkre!

Időpont:     2012. december 03. 13:00 óra

Helyszín:    Művelődési Ház

 

„Minden gyerek várva vár”

 

Dr. Karakó Erzsébet sk.                                     Szabó Emese sk.

          Háziorovos                                                    Védőnő

HANGOS SZIRÉNA PRÓBA

Tisztelt Lakosok!

FÉNYESLITKE  Polgármestere értesíti a falu lakosságát, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben foglaltak alapján, a polgármester felkészülési feladatai között nevesíti, hogy biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését.

A lakosság életének és anyagi javainak érdekében szükséges a telepített lakossági riasztó, tájékoztató rendszer hangos üzempróbája, melynek időpontja

2012. december 04-én 18.00-19.00-ig

van tervezve.

A riasztó eszköz üzempróbája csak gyakorlás céljából kerül megszólaltatásra!

A hangos üzempróbával járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük!

Fényeslitke, 2012-11-28

Mártha Mihály Tibor
polgármester

HIRDETMÉNY

FÉNYESLITKE  Polgármestere értesíti a falu lakosságát, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011 (X.20.) Kormányrendelet 21. §. (1.) és (2.) bekezdésében foglaltak alapján betekintésre közzéteszi a MOL NYRT. Fényeslitke Szivattyúállomás biztonsági jelentését.

A dokumentumok megtekinthetők 2012. november  10-től december 03-ig (21 nap!) munkaidőben hétfő és szerdai napokon: 8.00 - l6.00 óráig; kedd, csütörtök és péntek napokon 8.00 – 12.00  óráig a Polgármesteri Hivatalban.

KÖZMEGHALLGATÁS a fenti tárgyban (ideje és helye):
2012. december 04. (kedd) 17:00 óra
Művelődési Ház
4621 Fényeslitke, Kossuth u. 148.

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT, KÉRJÜK A TELEPÜLÉS JEGYZŐJÉNÉL ÍRÁSBAN SZÍVESKEDJENEK MEGTENNI !

Mártha Mihály Tibor
polgármester

   

(A HIRDETMÉNY megtekintéséhez kattintson a képre!)

A biztonsági jelentés nyilvános változata letölthető a Dokumentumtár/EGYÉB mappából.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2013

Fényeslitke Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan

és

Fényeslitke Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve  ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2012. november 23.

Részletes pályázati kiírás letölthető a Dokumentumtár/ BURSA HUNGARICA 2013 mappából.

Elérhetőségeink

Fényeslitke Község Önkormányzata

4621 Fényeslitke, Kossuth u. 96. Tel.: 45 / 447 - 011, Fax: 45 / 547 - 011, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.