Új gázátfejtő telep épül az ukrán határnál, uniós támogatással

A  cseppfolyós  PB  gáz  (LPG)  szállításának  kapacitásnövelését  eredményezi majd  az  Alveare  Zrt.  induló  projektje.  A  beruházás  az  Új  Széchenyi  Terv, Gazdaságfejlesztési  Operatív  Program  keretén  belül  a  „Logisztikai  központok  és  szolgáltatások  fejlesztése”  címen  kiírt  pályázatban  elnyert  támogatással valósul meg.

Mivel a Távol-Keleti áruk európai célpontokra szállítása jelenleg  elsősorban  hajózási útvonalakon történik, a szállítási idő hosszú. A megnövekedett forgalom miatt pedig a kikötők  a  kapacitásuk  végét  járják,  ezért  szükség  van  új  alternatív ára,  ez  pedig  a vasút.  Az európai és az orosz, távol-keleti vasúti nyomtávkülönbség miatt azonban a közvetlen vasúti szállítás nem megoldott, az árukat át kell rakodni. Európában  csak négy  erre  alkalmas  logisztikai  központ  működik, amelyek  közül  a  Magyarországon található  Záhonyi  Átrakó  Körzet  a  legnagyobb  kapacitásúvá  fejleszthető.  Innen nemcsak  a  nyugati,  északnyugati,  hanem  a  dél-délnyugat  európai  területek  is könnyen  elérhetőek.  Az  Alveare  Zrt.  a  cseppfolyós  PB  gáz  (LPG)  szállításának kapacitásnövelésére  hozza létre a  Fényeslitke  -  Komoró Orienter Ipari Parkban, az intermodális  propán-bután  gázátfejtőt,  új  perspektívát  nyitva  ezzel  a  térség fejlődésében.

A  beruházás  egy  80.000  m2-es területen  jön  létre,  csaknem  1 milliárd  forintból.   A  projekt összköltsége  957 023 000 Ft,  ebből a  támogatás  mértéke  382  713  498 Ft,  vagyis a teljes büdzsé  39,99 %-a.  A támogatás összegének 85%-a az  Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési  Alapjából,  15%-a  pedig Magyarország  központi költségvetéséből származik .

Az  üzem  átadása  2014  áprilisában  várható,  az  Alveare  Zrt  vállalta,  hogy  a  projekt befejezéséig  legalább  3  új munkahelyet  teremt,  és  a  beruházás  megvalósulását követő két üzleti évben sem csökken 3 fő alá munkavállalóik létszáma.

L A K O S S Á G I T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Lakosok!

A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre az új kihívásokra, veszélyekre megfelelő válaszreakciót adjunk. Az emberi élet és az anyagi javak biztonsága mindenki számára fontos. Az elmúlt években hazánkban kialakult katasztrófák, valamint a kezelésük során tapasztaltak ösztönözték arra a jogalkotókat, hogy megalkossák a 2012. január 1-én hatályba lépett új katasztrófavédelmi törvényt, mely megteremtette a szükséges változtatások alapjait. Magyarországon minden települést kockázatelemzésnek vetettek alá, melynek eredményeként a településeket katasztrófavédelmi osztályokba sorolták. Három osztály létezik, melyből az I. kategóriába tartozó települések a legveszélyeztetettebbek.

Településünk a kockázatelemzés és kockázatbecslés alapján a  II. kategóriába tartozik. A fő veszélyeztető tényezők az alábbiak: (kockázatelemzés alapján)

 1. Természeti eredetű veszélyforrás:  a Tisza folyó.
 2. Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények, üzemek- melyek veszélyeztető hatásai érintik a települést:
  • MÁV Fényeslitke Rendező Pályaudvar
  • MOL NyRt. Logisztika Távvezetékes Kőolajszállítás Fényeslitke Szivattyúállomás

A válsághelyzetek kezelésére a meglévő jogszabályi kereteken túl szükség van az azt végrehajtó erőkre és eszközökre. A település katasztrófavédelmi osztályba sorolása, valamint a lakosság létszáma alapján a jogszabályban előírtaknak megfelelően a fenti veszélyhelyzetek kezelésére 82 fős polgári védelmi szervezetet hoztunk létre településünkön. A polgári védelmi szervezet létrehozásának célja saját önmentő képességünk a fokozása.

A törvény alapján megváltozott a veszélyelhárítási tervezés rendszere is. Elkészült településünk veszélyelhárítási terve, melyben kiemelt szerepet kap a lakosság és anyagi javaink védelme.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot a településünkön jelentkező veszélyeztető tényezőkről és az ellenük való védekezés lehetőségeiről, a követendő magatartási szabályokról.

Kérem, hogy figyelmesen tanulmányozza át az alábbi ajánlásokat!

FELHÍVÁS SZEMÉSZETI SZŰRŐVIZSGÁLATRA

Fényeslitke Község Önkormányzata a 45-65 év közötti fényeslitkei állandó lakhellyel rendelkező lakosok számára ingyenes szemészeti szűrővizsgálatot szervez, szemész szakorvos közreműködésével.

Az 500 főt érintő ingyenes szemészeti vizsgálat vonatkozik a 2013-ban első osztályba íratott fényeslitkei lakhelyű gyermekekre is.

A vizsgálat november-december hónapokban pénteki napokon délután 14 órától, szombati napokon 9 órától kezdve ütemezetten történik a helyi családorvosi rendelőben. Az érintett korosztály tagjai névre szóló meghívót kapnak, amely tartalmazza a vizsgálatuk időpontját és minden szükséges tudnivalót.

A vizsgálathoz regisztráció szükséges, mert az igényeket fel kell mérni és a vizsgálat előkészítését el kell végezni. Ennek módja az, hogy a behívó levélhez csatolt beleegyező nyilatkozatot aláírva le kell adni a családorvosi rendelőben november 7-ig.

A kitöltetlen nyilatkozatot a behívólevéllel együtt kapják meg.

Kérjük, hogy ha regisztrált, akkor a vizsgálaton feltétlenül vegyen részt, hogy az Önkormányzatot ne kényszerítse fölösleges kiadásra!

A vizsgálaton azok az érintett lakosok is részt vehetnek, akik nem Dr. Karakó Erzsébet praxisához tartoznak, de fényeslitkei állandó lakhellyel rendelkeznek és megfelelnek a feltételeknek. Beleegyező nyilatkozatot nekik is kell adniuk a fényeslitkei családorvosi rendelőben november 7-ig.

A projektet támogatta: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és Fényeslitke Község Önkormányzata.

Mártha Mihály Tibor sk.
polgármester

Diplomaták almaszüreten

A Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (LEADER) és Fényeslitke Község Önkormányzata meghívására almaszüreten vettek részt orosz és ukrán diplomáciai testületek képviselői. 

Szerhij BORODENKOV Ukrajna nyíregyházi Főkonzulja és Szergej BOROZGYIN Oroszország debreceni Főkonzulja vezetésével megismerkedtek a Tiszakönyök almatermesztési kultúrájával. A fényeslitkei almáskertek, a tuzséri TÉSZ hűtőházak és pálinkamanufaktúra bemutatásával képet kaptak az itt előállított alma minőségéről és mennyiségéről.

Ukrajna és Oroszország egyre növekvő gazdasága és vásárlóereje lehetőséget nyújt a Szabolcs aranyának befogadására. A folyamatos kiszállításhoz azonban a korábbi ÁFÉSZ felvásárló rendszerhez hasonló, ún. Almakereskedő Ház létrehozására lenne szükség. Ehhez azonban határozott állami beavatkozás szükséges. Ugyanis jelenleg nincs olyan szervezet és hűtőkapacitás, amely akár a heti egy szerelvénynek megfelelő alma mennyiség felvásárlását, kiszállítását biztosítaná szeptember és március hónapok között.

Főkonzul Urak segítségét kértük: közvetítsék a tapasztalatokat az orosz és ukrán gazdasági diplomácia felé is.

A látogatásról készült fotók IDE KATTINTVA megtekinthetők a Fotógalériában!

Fényeslitke, 2013-10-08

Mártha Mihály Tibor sk.
polgármester

Bursa Hungarica 2014

Fényeslitke Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
130/2013. (X.09.)
határozata

-a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról-

A Képviselő-testület

1.    a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntés hoz, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi pályázati fordulójához.

2.    A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3.    Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

4.    Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

5.    Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására.

 

Felelős: polgármester                Határidő: 2013. október 11.

 

Fényeslitke Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
131/2013. (X.09.)
határozat

-a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról-

 

A Képviselő-testület

Elhatározza, hogy a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében pályázatot ír ki

1.    a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal a jelenlegi felsőoktatási hallgatók számára („A” típusú pályázat) és

2.    a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók számára („B” típusú pályázat).


Felelős: polgármester                    Határidő: 2013. október 14.

 

A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK IDE KATTINTVA HONLAPUNK DOKUMENTUMTÁRÁBÓL ELÉRHETŐEK!

TÁJÉKOZTATÓ - Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

2013. június 30-ával változtak a termőföldek használatára és a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok.

A Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos dokumentáció elérhető a www.fenyeslitke.hu honlapon is, Dokumentumtár/Földhasználat menüpontban.

HIRDETMÉNY Lótartók részére

Tisztelt Állattartó!

Tájékoztatom, hogy a megyében 2013. második félévében szervezett formában ló vérvételezésre kerül sor. A vérvételezést csak szabályosan jelölt lovon lehet elvégezni.

Tekintettel a hatályos jogszabályokra (2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, 41/1997 (V.28.) FM rendelet) kérem, hogy lótartását a területileg illetékes jegyzőnek, valamint az állatorvosának jelentse be.

A lótartó jogszabályi kötelessége az is, hogy fél évnél idősebb lovát megjelöltesse és 3 évente vérvétellel vizsgáltassa meg fertőző kevésvérűség és takonykór betegségekre. Ennek elvégzésére az  állatorvosát kell megkeresnie.

A lovak megjelölése a 110/2013. (IV.9.) Korm. Rendelet szerint történik. A vérvételezéssel összekötött jelenlegi akcióban  az állatorvos által megszervezve,  jelentősen olcsóbban történhet a jelölés, mint egyedi esetekben (kiszállási díj mentesen).

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben nem a fentiek szerint cselekszik forgalmi korlátozás elrendelésére, élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabására, valamint lovának fertőzöttsége esetén állami kártalanítás nélküli kényszerintézkedésekre kerülhet sor.


Nyíregyháza, 2013. július 30.

Dr. Vajda Lajos
igazgató főállatorvos
Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére - LEZÁRULT

Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4621 Fényeslitke, Kossuth utca 94.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodáskorú gyermekek gondozása, nevelése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai Önéletrajz 
 • Végzettséget igazoló okmányok másolata 
 • Erkölcsi bizonyítvány 
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda címére történő megküldésével (4621 Fényeslitke, Kossuth utca 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2013. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Óvodavezetői döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.fenyeslitke.hu - 2013. augusztus 6.

Felhívás - Hőségriasztás esetére

Felhívjuk Községünk lakosságának figyelmét az alábbi, hőségriasztás esetére ajánlott védekezési módokra.

 

Elérhetőségeink

Fényeslitke Község Önkormányzata

4621 Fényeslitke, Kossuth u. 96. Tel.: 45 / 447 - 011, Fax: 45 / 547 - 011, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.