Fényeslitkei Óvodásokért Alapítvány

Az alapítvány működéséről információt ad: Kocsis Béláné
 
Az alapítvány neve: „Fényeslitkei Óvodásokért Alapítvány”
 
Az alapítvány székhelye: 4621 Fényeslitke, Kossuth u. 94.
Telefonszám: 06-45-447-300

Óvodásokért Alapítványunkat szülői szervezet segítségével 1998. május 19.-én határozatlan időre hoztuk létre. 

Az alapítvány célja: Az óvodai neveléshez, oktatáshoz szükséges taneszközök, játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Óvodai gyermekprogramok, kirándulások támogatása.
                                                   
Az alapítvány szervezete:      A kuratórium, mely 5 tagból áll.
A kuratórium elnöke:             Kocsis Béláné     4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 14.
 
Vagyonkezelő szervezete:      4403 OTP BANK RT.  ÉSZAK - ALFÖLDI  RÉGIÓ
                                                4600  Kisvárda, Szent László u.30.
                     
Adóazonosító száma:              18806210-1-15
 
A bankszámla felett a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag rendelkezik. A kuratórium elnöke évente kettő alkalommal beszámol az alapítóknak az alapítvány anyagi helyzetéről, terveiről. Döntéseiket közösen hozzák. Legfontosabb adatainkat nyilvánosságra hozzuk  az óvoda hirdető tábláján és évente egyszer a megyei napilapban.
 
 
Az alapítványunk nyitott, ahhoz bárki feltétel nélkül – magyar, külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - pénzbeli és természetes adománnyal egyaránt csatlakozhat.
 
 Szervezetünk 1998. augusztus 10. napjától megszakítás nélkül ténylegesen folytatja alapszabálya, alapító okirata szerinti tevékenységét, eleget téve a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.
Alapítványunk működőképességét pénzügyi helyzete határozza meg.
 
Elsődleges anyagi forrásaink:

-    a szülők által szervezett jótékonysági rendezvények, melyeket a község vállalkozói is támogattak,
-    az adományozók által felajánlott adó 1 %-a,
-    egyéni felajánlók adományai.

 
A rendelkezésünkre álló összeget az elmúlt időszakban a következőképpen használtuk fel:
 

-    a csoportok megajándékozása játékokkal ( karácsony, gyermeknap),
-    udvari játékok bővítése,
-    nagycsoportos gyermekeink kirándulásának finanszírozása,
-    homokozó játékok vásárlása nagyobb összegben(markolók, dömperek),
-    pályázati lehetőségeket kihasználva, az önerő biztosításával az alapítványunk hozzá jutott
o    a játszó udvarrészek kialakításához,  kombinált mozgásfejlesztő játékok beépítéséhez,
o    1.000.000 Ft értékben a szabadidő hasznos eltöltéséhez játékok beszerzéséhez.

 
A leírtakból is kitűnik, hogy alapítványunk sokrétűen hozzájárult gyermekeink környezetének fejlesztéséhez, kirándulások, gyermekprogramok szervezésének segítéséhez.
 
Ezért szeretnénk, ha alapítványunk fennmaradna, működőképes lenne annak érdekében, hogy gyermekeink  óvodai életét még szebbé, gazdagabbá tehessük.
 
Kérjük az adományozni szándékozókat, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák a „Fényeslitkei Óvodásokért Alapítványt”!

Elérhetőségeink

Fényeslitke Község Önkormányzata

4621 Fényeslitke, Kossuth u. 96. Tel.: 45 / 447 - 011, Fax: 45 / 547 - 011, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.