Fényeslitkei Veteránmotoros és Motoros Baráti Kör

FVMBK
4621 Fényeslitke, Kossuth u. 100
Tel.: 45/ 447 - 056
Elnöke: Hajdu Tibor
Alapítva: 2007
Weboldal: http://litki-veteranok.gportal.hu

Az egyesület a muzeális jellegű gépjárművek fenntartásával, gyűjtésével, üzemeltetésével, versenyeztetésével és kiállításával foglalkozó szervezet.
Az egyesület célja, hogy elősegítse és támogassa a XIX. és XX. században épült gépjárművek üzemképes, bemutatható állapotban tartása, átadja az utókor számára a gépjárműtechnika szeretetét, és nevelje azt a környezetvédelemre.
Felkelti a veteránautózás- és motorozás iránti érdeklődést, növeli azok számát, akik ezt közösségi formában kívánják végezni.

Fényeslitkei Kertészek és Kertbarátok Szövetsége

4621 FÉNYESLITKE, Kossuth u. 92.
Tel.: 45 / 447 - 022
Elnök neve: Drimba János

Szövetségünk 1971-ben alakult. Az alapítók annak idején elsősorban az alma termesztés kultúrájának fejlesztésére, megőrzésére hozták létre. A Kertbarátkör a község legnagyobb tradíciókkal rendelkező civil szervezete.
Működésünk az Országos Kertészek és Kertbarátok Szövetsége mellett történik. Fő tevékenységünk a gyümölcstermesztéshez, azon belül döntően a minőségi almatermesztéshez kapcsolódik.
A klubfoglalkozásokon tagjainknak magas szintű szakmai információk átadása történik gyümölcstermesztésből, szántóföldi növénytermesztésből és zöldségtermesztésből.
Az előadásokat neves hazai és nemzetközi tekintélyű szakemberek részvételével tartjuk. A legújabb növényvédő szerekről a gyártó cégek képviselői hozzák el az információkat.

Községi Közrendi és Vagyonvédelmi Szolgálat Fényeslitke

Levelezési cím: 4621 Fényeslitke, Mező út 4.
Telefon: 06/20-513-8255

Jelenlegi vezetők: Gyüre István /par. Vez./
Gyüre Sándor /par. Vez. Helyettes/
Pócsik Attila /csop. Vez/
Széles Béla /csop. Vez. Helyettes/

1992. december 23-án alakult a polgárőrség, 14 fővel. 1995 márciusáig működött. 1995. június 25-én újjá alakult 19 fővel, és a mai napig tevékenykedik.
Fő feladatai: a bűnmegelőzés, különböző rendezvények biztosítása, /felkérés alapján/, a rendőrséggel, határőrséggel való közös akciókban való részvétel, az együttműködési megállapodás értelmében.
Önkormányzati támogatásban részesülünk, ebben az évben ez az összeg 100. 000 Ft. Amit üzemanyagra fordítunk, azok kapják, akiknek az autójával éjszakai szolgálatot teljesítünk.
Mozgás területünk: Fényeslitke bejárati táblától Fényeslitke kijárati tábláig, de önkéntes alapon hűtőház, gyümölcsös, Tisza part területeken is járőrözünk. 2003-ban és 2004-ben a Tisza parton történt tragédiáknál a keresésben 10 fővel részt vettünk, ahol a kereső munkánk sikerrel járt. Sok köszönetet kaptunk a családok részéről. A lakosság támogatására nagy szükség lenne, mindenkitől szívesen fogadunk el adományokat a Rétköz Takarékszövetkezetnél vezetett számlánkra. Számlaszámunk: 67900048-10001648.
Tagnak jelentkezni a parancsnokvezetőnél lehetséges.

Fényeslitkei Óvodásokért Alapítvány

Az alapítvány működéséről információt ad: Kocsis Béláné
 
Az alapítvány neve: „Fényeslitkei Óvodásokért Alapítvány”
 
Az alapítvány székhelye: 4621 Fényeslitke, Kossuth u. 94.
Telefonszám: 06-45-447-300

Óvodásokért Alapítványunkat szülői szervezet segítségével 1998. május 19.-én határozatlan időre hoztuk létre. 

Az alapítvány célja: Az óvodai neveléshez, oktatáshoz szükséges taneszközök, játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Óvodai gyermekprogramok, kirándulások támogatása.
                                                   
Az alapítvány szervezete:      A kuratórium, mely 5 tagból áll.
A kuratórium elnöke:             Kocsis Béláné     4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 14.
 
Vagyonkezelő szervezete:      4403 OTP BANK RT.  ÉSZAK - ALFÖLDI  RÉGIÓ
                                                4600  Kisvárda, Szent László u.30.
                     
Adóazonosító száma:              18806210-1-15
 
A bankszámla felett a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag rendelkezik. A kuratórium elnöke évente kettő alkalommal beszámol az alapítóknak az alapítvány anyagi helyzetéről, terveiről. Döntéseiket közösen hozzák. Legfontosabb adatainkat nyilvánosságra hozzuk  az óvoda hirdető tábláján és évente egyszer a megyei napilapban.
 
 
Az alapítványunk nyitott, ahhoz bárki feltétel nélkül – magyar, külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - pénzbeli és természetes adománnyal egyaránt csatlakozhat.
 
 Szervezetünk 1998. augusztus 10. napjától megszakítás nélkül ténylegesen folytatja alapszabálya, alapító okirata szerinti tevékenységét, eleget téve a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.
Alapítványunk működőképességét pénzügyi helyzete határozza meg.
 
Elsődleges anyagi forrásaink:

-    a szülők által szervezett jótékonysági rendezvények, melyeket a község vállalkozói is támogattak,
-    az adományozók által felajánlott adó 1 %-a,
-    egyéni felajánlók adományai.

 
A rendelkezésünkre álló összeget az elmúlt időszakban a következőképpen használtuk fel:
 

-    a csoportok megajándékozása játékokkal ( karácsony, gyermeknap),
-    udvari játékok bővítése,
-    nagycsoportos gyermekeink kirándulásának finanszírozása,
-    homokozó játékok vásárlása nagyobb összegben(markolók, dömperek),
-    pályázati lehetőségeket kihasználva, az önerő biztosításával az alapítványunk hozzá jutott
o    a játszó udvarrészek kialakításához,  kombinált mozgásfejlesztő játékok beépítéséhez,
o    1.000.000 Ft értékben a szabadidő hasznos eltöltéséhez játékok beszerzéséhez.

 
A leírtakból is kitűnik, hogy alapítványunk sokrétűen hozzájárult gyermekeink környezetének fejlesztéséhez, kirándulások, gyermekprogramok szervezésének segítéséhez.
 
Ezért szeretnénk, ha alapítványunk fennmaradna, működőképes lenne annak érdekében, hogy gyermekeink  óvodai életét még szebbé, gazdagabbá tehessük.
 
Kérjük az adományozni szándékozókat, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák a „Fényeslitkei Óvodásokért Alapítványt”!

Elérhetőségeink

Fényeslitke Község Önkormányzata

4621 Fényeslitke, Kossuth u. 96. Tel.: 45 / 447 - 011, Fax: 45 / 547 - 011, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.